Rada Naukowa

Profesor, Dr hab med Valentyna Chopyak

Kierownik katedry Immunologii Klinicznej i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Lwowie

Glowny Ekspert Immunologii Klinicznej i Alergologii Ministerstwa Zdrowia Ukrainy