Dla lekarzy

Szanowni Państwo!
Zwiastun ALERGIA
1/83 z 2020 roku.

Strategia diagnozowania alergii BOTTOM-UP
w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19

Terapia wziewna – z szczególnym uwzględnieniem steroidów – w okresie pandemii COVID-19

Strona_1
Strona_2
Strona_3