Warunki przyjmowania reklam do druku

Format strony: 205 x 290 mm (+3 mm spady)

Format pliku: PDF, EPS (czcionki załadowane do pliku lub zamienione na krzywe)
lub TIF (ew. JPG o maksymalnej jakości) – 300 dpi

Kolory: tylko CMYK (bez kolorów dodatkowych)