Prenumerata

Rachunek bankowy:

ALERGIA
ul. Boguckiego 1B m. 13
01-508 Warszawa

nazwa banku:
I Oddział PKO BP SA w Warszawie
nr r-ku: 52 1020 1013 0000 0702 0003 8778

cena rocznej prenumeraty (4 numery): 95.04 zł

Prosimy o przesłanie e-mailem na adres alergia@alergia.org.pl następujących informacji:

adres pocztowy, na który ma zostać wysyłana prenumerata.
dane do faktury oraz adres pocztowy, na który ma zostać wysyłana faktura
ilość egzemplarzy oraz zamawiane numery kwartalnika