TytułAutor
XII Ogólnopolskie Sympozjum Immunoterapia Alergenowa 2019Prof. dr hab. n. med.
Barbara Rogala
Inhalatory proszkowe – czy są optymalne dla chorych na astmę?Prof. dr hab. n. med.
Michał Pirożyński
Alergia LTPProf. dr hab. n. med.
Zbigniew Bartuzi
Negatywne skutki zdrowotne ekspozycji na smog: synopsisProf. dr hab. n. med.
Cezary Pałczyński
Dieta eliminacyjna w atopowym zapaleniu skóryDr n. med.
Anna
Zawadzka-Krajewska
Bariera wieku, bariera współpracy – na ile problem faktycznie tkwi po stronie badanego w spirometriiDr hab. n o zdr.
Edyta Krzych – Fałta
Prof. dr hab. n. med.
Bolesław Samoliński
Sezon pylenia roślin w Polsce w 2018 rokuDr n. med.
Piotr Rapiejko
Dr n. med.
Agnieszka Lipiec
Duszność niejedno ma imię – przypadek dziecka z włókniakowatością krtanilek.
Paulina Góra
dr hab. n. med.
Barbara Sozańska
Korzyści jakie przynosi diagnostyka molekularna w rozpoznawaniu i leczeniu alergiiProf. dr hab. n. med.
Bolesław Samoliński
student wydział
lekarski UM Lublin
Magdalena Choina
Dr n. med.
Emilia Majsiak
Swoista immunoterapia alergenowa w astmie - studium przypadkuDr n. med.
Rafał Dobek