TytułAutor
SZPALTA PREZYDENTA PTAProf. dr hab. Zbigniew Bartuzi
Nie tylko alergeny: chromProf. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko
Innowacyjna podjęzykowa immunoterapia alergenowa u chorych uczulonych na pyłki trawProf. dr hab. n. med. Bernard Panaszek
Drewno jako źródłoalergenów i haptenów oraz przyczyna chorób zawodowych cz. IVDr n. med. Piotr Z. Brewczyński
Krzyżowo reagujące determinanty węglowodanowe (CCD) i bloker CCD w diagnostyce alergiiDr n. med. Emilia Majsiak
Czynniki genetyczne podatności na infekcje wirusowe w astmie dziecięcejDr hab. n. med. Aleksandra Szczepankiewicz
Profilaktyka uczulenia na roztocze kurzu mieszkaniowego - rola nowoczesnego akarycydu AllergoffProf. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
Mikrobiota przewodu pokarmowego człowieka a metabolizm środowiskowych ksenobiotykówProf. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński
Odbiór inhalatora suchego proszku – zadanie dla lekarza i chorego - na przykładzie inhalatora Easyhaler®Prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński