Sekretarz Redakcji

Khrystyna Lishchuk-Yakymovych

PhD, MD

Docent zakladu Immunologii Klinicznej i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Lwowie

Lekarz Immunolog/ Alergolog – Regionalnego Centrum Diagnostyki klinicznej wojewodstwa Lwowskiego

Ekspert z pytan immunologii klinicznej regionu Lwowskiegu

e-mail: k_yakymovych@ukr.net, kyakymovych@gmail.com