Redakcja

Kwartalnik „Alergia”

ISSN 1641-5728

Redaktor naczelny
Dr n. med. Urszula Samolińska-Zawisza

Zastępca redaktora naczelnego
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
Prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński

Sekretarz redakcji
Dr n. med. Emilia Majsiak
Lek. med. Karolina Zawisza

Recenzenci
Prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński
Prof. dr hab. n. med. Bernard Panaszek
Dr n. med. Piotr Rapiejko

Strona internetowa
Paweł Walerczak

Wydawca
Wydawnictwo Alergologiczne „Zdrowie”
Urszula Samolińska-Zawisza

Adres redakcji
01-508 Warszawa, ul. Boguckiego 1B m. 13
tel. 501 781 875
e-mail: alergia@alergia.org.pl

Druk
Zakłady Graficzne Roszkowscy „Taurus”,
05 074 Halinów, Kazimierów 13, tel. (022) 783 66 82