TytułAutor
Spis treści
Strona Prezydenta PTAProf. dr hab. n. med.
Marek Kulus
Astma u osób w podeszłym wieku cz. IIProf. dr hab. n. med.
Jerzy Liebhart
Alergiczne zapalenie prostnicy i okrężnicy wywołane przez pokarmDr n. med.
Anna Zawadzka-Krajewska
„18-tka firmy LEK-AM” w Mikołajkach
Oddziaływanie smogu z genami w chorobach alergicznych i astmieDr hab. n. med.
Aleksandra Szczepankiewicz
Nie tylko alergeny IgE-zależne: kobaltProf. dr hab. n. med.
Krzysztof Buczyłko
Astma trudna do leczenia a zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnychProf. dr hab. n. med.
Cezary Pałczyński
Czy nadchodzi czas na zmianę paradygmatu leczenia astmy - studium przypadku klinicznegoDr n. med. Rafał Dobek
Alergie zawodowe wśród pacjentów Kliniki Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Analiza lat 2000-2010 Cz IIIDr n. med. Piotr Z. Brewczyński