TytułAutor
Informacja o działalności Konsultanta Krajowego w latach 2016/2017Prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
Rola mikrobiomu w chorobach alergicznychDr hab. n. med. Aleksandra Szczepankiewicz
Alergiczne testy skórnepunktowe– w kierunku obiektywizacji oceny wynikuProf. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
Nie tylko alergeny: pyłek brzozyProf. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko
Wieloczynnikowa wrażliwość na czynniki chemiczne - problem nękający alergologów II.Prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński
Przetwarzanie żywności a alergia pokarmowaLek. Natalia Ukleja-Sokołowska
Drewno jako źródło alergenów i haptenów oraz przyczyna chorób zawodowychDr n. med. Piotr Z. Brewczyński
Zespół „czerwonego oka” - diagnostyka różnicowaDr n. med. Anna Zaleska Żmijewska
FABER Nowa generacja testów molekularnych do diagnozowania alergii IgE–zależnychDr n. med. Emilia Majsiak
Bezpieczna zamiana inhalatorów suchego proszku (DPI)Prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński