TytułAutor
Strona Prezydenta PTA Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi
Astma u osób w podeszłym wieku cz. I Prof. dr hab. n. med. Jerzy Liebhart
Dozowniki ciśnieniowe – przeszłość czy przyszłość?Prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński
Komponenty pyłku traw na przykładzie tymotki Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko
Zmiana oblicza alergii pokarmowej u dorosłych Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi
Heterogenne właściwości i zróżnicowane funkcje IgE w pokrzywce przewlekłej spontanicznej i innych schorzeniach z autoagresji Prof. dr hab. n. med. Bernard Panaszek
Alergie zawodowe wśród pacjentów Kliniki Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Analiza lat 2000-2010 Cz. II Dr n. med. Piotr Z. Brewczyński
Zróżnicowany obraz kliniczny celiakii u dzieci jako przyczyna trudności diagnostycznych Prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska
Dr n. med. Emilia Majsiak
Klasyfikacja dźwięków osłuchowych układu oddechowego – badania ankietowe i praktyczne w Polsce Dr n. biofiz. Honorata Hafke-Dys
Prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz
Związki hormonalnie czynne: źródła narażenia i skutki zdrowotne Prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński
Lek. Piotr Łacwik
Dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska