więcejOmdlenia u dzieci i młodzieży
- jeden objaw wiele przyczyn

 

Dr n. med. Andrzej Lipiec
Lek. med. Dominika Konarska- Matysiak

 

Omdlenie jest nagłą, krótkotrwałą utratą przytomności, spowodowaną ostrym niedotlenieniem mózgu. Jest najczęściej niegroźnym objawem chorobowym, ale w pewnych przypadkach świadczy o poważnej, zagrażającej życiu dziecka chorobie. Omdlenia stanowią 1 3% stanów naglących u dzieci i młodzieży. Przed ukończeniem 18 roku życia 15-20% dzieci ma przynajmniej jeden epizod omdlenia, częściej dotyczy to dziewcząt w okresie pokwitania. Przyczyny omdleń są różnorodne i tylko w 50-60% przypadków udaje się je ustalić. Jedną z przyczyn omdleń są napady kaszlu w przebiegu astmy oskrzelowej u dzieci, co w związku ze wzrostem częstości zachorowań na tę chorobę u pacjentów w wieku rozwojowym stanowi znaczący problem kliniczny.

 

 

więcejZmory dzieciństwa

Anna Popławska

 

Trudno uwierzyć, że ta przystojna kobieta o iście
brzoskwiniowej skórze przez lata cierpiała katusze wstydząc się zmienionej alergią skóry twarzy i rąk. Teraz nawet wnikliwy obserwator nie doszuka się pozostałości atopowego zapalenia skóry, które było zmorą dzieciństwa. A dokładniej, jedną z nich. Alergia, na którą cierpiała, przejawiała się także ostrymi atakami duszności.

 

 

 

OBJAWY - inne

rys. Wawrzyniec Zawisza

 

 

więcejOtyłość a alergia

 

Prof. dr hab. n. med. Edward Zawisza

 

Otyłość występuje wówczas, gdy człowiek spożywa więcej kalorii niż spala.
Wiele czynników może być odpowiedzialnych za ten stan. Zaliczamy do nich czynniki genetyczne, psychologiczne, immunologiczne (w szczególności zapalenie alergiczne) oraz wiele innych tu nie wymienionych