Wizyta u alergologa

Warunki skorzystania z bezpłatnej wizyty u alergologa, której koszty pokrywane s± przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

  1. Skierowanie od lekarza rodzinnego

  2. Aktualne badania podstawowe
    (uzgodnić telefoniczne z wybran± poradni±)

NFZ podpisuje kontrakty z publicznymi oraz prywatnymi placówkami służby zdrowia na koszty wizyty i diagnostyki chorób alergicznych indywidualnie.

 Dlatego przed wizyt± należy zasięgn±ć informacji w wybranej poradni lub gabinecie prywatnym czy maj± one podpisane takie kontrakty.

Poradnie alergologiczne istniej± przy wszystkich Akademiach Medycznych w Polsce

Płatne wizyty
W Polsce działa również wiele prywatnych gabinetów alergologicznych